رنگ روغنی

2019-12-02T12:40:06+03:30By |Categories: خدمات نقاشی ساختمان|Tags: , , , , , , , |

رنگ روغنی از زمان های گذشته کاربرد فراوان در نقاشی ساختمان داشته و طرفداران خاص خود را دارد. رنگ روغنی از جمله رنگ های ماندگار و قابل شستشو در نقاشی ساختمان است.